top of page

Krypgrundstyper i Sverige

Krypgrunden ska klara tekniska egenskapskrav i BBR Kapitel 6 för att mögel inte ska bildas under huset (BBR 6:5 Fukt) och förorenad luft från marken inte ska nå upp i inomhusmiljön (BBR 6:2 Luft). Nedan finns tre huvudkategorier av krypgrunder som idag används för byggnation av modulhus, villor och flerbostadshus med träbjälklag. 

grund-undertrycksatt.jpg

Undertrycksatt krypgrund

Kapillärbrytande, tät och isolerad krypgrund där luftflödet är inverterat, från inomhusmiljön och ner

i grunden. Används i villor, modulhus och flerbostadshus.

 

Typgodkänd krypgrund: Inkluderar fuktsäkerhetsprojektering, tryckmätning och egenkontroll. Kontrolleras av oberoende 3:e part och kan godtas direkt av beställare och granskare.

grund-uteluftsventillerad.jpg

Uteluftsventillerad krypgrund
Riskkonstruktion

Ej undertrycksatt krypgrund. Finns i olika utföranden och namn, tex hybridgrund.

Risk: Luftfuktighet över 75% RF i grunden ger risk för mögelpåväxt under huset. 
Risk: Förorenad luft från mark och grund når upp i inomhusmiljön av ventilation och termiska drivkrafter.

Fuktsäkerhetsprojektering krävs för att säkerställa BBR 6:5 Fukt, 6;2 Luft.

grund-plintgrund.jpg

Plintgrund

Riskkonstruktion

Ej undertrycksatt krypgrund. Finns som öppen, med täckta sidor eller med hela betongelement.

Risk: Luftfuktighet över 75% RF i grunden ger risk för mögelpåväxt under huset.
Risk: Förorenad luft från mark och grund når upp i inomhusmiljön av ventilation och termiska drivkrafter.
Risk: Plats för skadedjur.

Fuktsäkerhetsprojektering krävs för att säkerställa BBR 6:5 Fukt, 6;2 Luft.

bottom of page