top of page

Vi arbetar för att varje nybyggd krypgrund ska klara svenska byggregler.

Vi har ett hälsoperspektiv.


Krypgrunder som är kända riskkonstruktioner godtas och byggs trots kännedom om risker och konsekvenser, och trots att det idag finns testade säkra grundsystem från flera leverantörer.

 

På Grundfakta får du oberoende hjälp att upphandla och granska en krypgrund

Vi ger dig kunskap och verktyg för att välja en säker krypgrund, och välja bort de riskkonstruktioner som inte uppfyller Boverkets funktionskrav BBR 6:2 Luft, 6:5 Fukt; med det hälsorisker, kostnader för fuktsäkerhetsprojektering, juridiska och ekonomiska konsekvenser.

All fakta kommer frå oberoende 3:e part

All fakta på Grundfakta är hämtad och förankrad via Boverket, RISE och Fuktcentrum, och uppdateras i takt med ny kunskap, och givetvis från alla parter i byggprocessen. Fukt och mögel är välkända problemkällor, som också kräver kvalificerad kunskap att bedöma. Det viktiga är att allas arbete är kunskapsbaserat, enat och med samma förhållningssätt för att bygga rätt och verktyg för att granska.

 

Ingen med kunskap och insikt vill bo, verka eller stå bakom en byggnation som kan ge hälsorisker.

RISE Personcertifiering

Cetifiering av kontrollansvariga.

Kontakt ri.se

Fuktcentrum

Står bakom ByggaF

Kontakt fuktcentrum.se

Byggingenjörerna

Certifiering besiktningsman

Kontakt sbr.se

Boverket

Boverkets Byggregler BBR

Kontakt boverket.se

AMA Hus

Ger ut AMA hus

Kontakt byggtjanst.se

Fuktsakkunniga i Sverige

Branschorganisation Fuktsakkunniga

Kontakt fuktsakkunnigasverige.se

Grundfakta.se arbetar för att säkerställa att varje husgrund som byggs klarar gällande funktionskrav under BBR 6:2 Luft och 6:5 Fukt. Vi arbetar för en rättsligt vägledande och samstämmig riktlinje som kan användas av alla led i byggprocessen, med olika kunskap och ansvar, och på samma sätt i alla Sveriges kommuner. Genom att ge kunskap om konsekvenser och hälsorisker för människor med olika känslighet, visa kostnader för samhället och affärsrisker, arbetar vi för byggbranschen och kommuner att använda försiktighetsprincipen istället för att kringå samhällets grundläggande byggregler. Isolergrund är en av marknadens typgodkända krypgrunder och Byggsystem Direkt AB bidrar till arbetet.

Adress: Grundfakta. Sågargatan 4. 116 36 Stockholm. E-post: info@grundfakta.se

Kontaktperson: Jörgen Steffl. Telefon: 0708-750 800

bottom of page