top of page

Byggprodukter har bedömda egenskaper

Artikel Bygg & Teknik 2018


Lars Olsson / RISE

Carl-Magnis Carpener / RISE

Torbjörn Gustavsson / RISE


Att byggmaterial och byggprodukter har bedömda egenskaper (enligt BBR) är grundläggande uppgifter som måste finnas vid projektering av konstruktioner. Trots det är det vanligt att uppgifter om flera väsentliga egenskaper saknas eller inte är tillräckliga för att kunna göra en fullgod projektering. Dessutom saknas ofta funktionsredovisning av skarvar, anslutningar mot andra material eller mot genomföringar etc. Dessutom är det ovanligt att konstruktioner har verifierad funktion vilket gör dagens byggande onödigt riskfyllt.

Fungerande-konstruktioner-Artikel-Bygg-t
.
Ladda ner • 2.44MBComments


bottom of page