top of page

Fruktgranskning (RISE): Isolerad krypgrund med betongbalk och grundsula och avfuktare

Riskkonstruktion: RISE bedömning är att rubricerad konstruktionslösning inte uppfyller BBR 28

Rättsligt vägledande RISE rapport – Lars Olsson / RISE 2019Funktionen hos en luftavfuktare bör kontrolleras regelbundet eftersom det finns en risk att den inte fungerar som den ska, med förhöjd fuktighet i kryputrymmet som följd. Även om luftavfuktare används så kan förhöjd fuktighet och kondens uppkomma på exempelvis kall grundmur och syll, med risk för mikrobiell påväxt, om avfuktaren inte är inställd för att omfatta kallare ytor och köldbryggor. Lufttätheten hos omslutande ytor är avgörande för om avfuktaren ska hinna med att avfukta luften i utrymmet och uppnå avsedd effekt kontinuerligt dvs torrt i utrymmet. Kraven i BBR innebär i princip att mögel och mögellukt från mark och radon behöver förhindras att tränga in i byggnaden. Eftersom träbjälklag i allmänhet är luftotäta så är risken stor för att inneluften påverkas. Lösningar som förhindrar eller spärrar påverkan från marken bör ha en dokumenterad verifierad funktion även monterat. Eftersom avfuktaren är en del av grundkonstruktionens funktion så ska dess drift inkluderas i byggnadens fastighetsenergi. Det innebär en extra energiförbrukning på uppskattningsvis 1300 kWh per år (för aktuellt exempel) som ska medräknas i byggnadens energianvändning.

Fuktsäkerhetsbedömning-av-krypgrund-med-
.
Ladda ner • 293KB

Comments


bottom of page