top of page

Markbyggande i ett klimat under förändring

Artikel Husbyggaren 2016


Vi behöver bygga mera, snabbare och mer hållbart för att skapa attraktiva, säkra och hälsosamma bebyggelsemiljöer – samtidigt skapar klimatförändringen nya förutsättningar för markens byggbarhet. Här ges en överblick över hur klimatförändringen kan komma att påverka markförhållanden och arbetet inom byggbranschen. Utmaningen

med klimatanpassning för en hållbar bebyggelseutveckling

behöver antas nu.
TEXT: KERSTIN KONITZER OCH HANNASOFIE PEDERSEN

ILLUSTRATIONER: STATENS GEOTEKNISKA INSTITUT

Коментарі


bottom of page