top of page

Typgodkända krypgrundsystem krav och uppföljning





2 november 2020 I denna artikel beskriver Lars Olsson vid RISE den miljö som krypgrundsystemet har att hantera, varför undertryck i krypgrunden är en effektiv lösning samt vikten av god isolering och fuktspärr. Typgodkända system har funnits på marknaden sedan 2006 och i denna text redovisas uppföljning av två lösningar. Läs hela artikeln som pdf här.

Kryputrymmet ska vara välisolerat och undertrycksatt med frånluftsfläkt för att säkerställa låg fuktighet och att inte luft med mögel och radon från marken tränger upp i byggnaden. Det ska uppfylla kraven enligt en kravspecifikation baserad på framförallt Boverkets byggregler. Verifiering av funktion är obligatoriskt av bland annat kompatibilitet i väsentliga materialmöten, livslängd, beräkningar och flera olika mätningar. Typgodkännande ställer krav på att montaget sker exakt enligt monteringsanvisning och funktionskontroll görs i varje objekt samt att fortlöpande kontroll utförs av ett oberoende kontrollorgan.









Commenti


bottom of page