top of page
AdobeStock_209557305_mankontor-1-1024x57

Vi hjälper dig upphandla krypgrunder  som klarar svenska byggregler

För beställare, byggherrar och granskande part

Beställa krypgrund
Ramtext för upphandling av krypgrund (RISE)

Text för upphandling och verifiering mellan beställare och leverantör för att säkerställa BBR och ByggaF.

Grundsystemets funktion gällande BBR 6:5 Fukt och 6:2 Luft skall vara testad och säkerställd av ackrediterat certifieringsorgan eller testinstitut gällande BBR 1:4. I annat fall ska punkt 1-10 i skriften Fuktsäkerhetsprojektering för krypgrund och verifieras gällande BBR 2:32 av diplomerad fuktsakkunnig/relevant kompetens gällande BBR 2:31.

Verifierat av Lars Olsson, Tekn. dr. forskare och senior ingenjör

RISE Research Institutes of Sweden Division Built Environment – Building Technology

pdf.png

RISE Fuktsäkerhetsprojektering av krypgrund - 10 steg (PDF)

Fuktsäkerhetsprojektering för krypgrund och verifieras gällande BBR 2:32 av diplomerad fuktsakkunnig/relevant kompetens gällande BBR 2:31. Alla gällande BBR-krav är inkluderade.

Levrantörer av typgodkända krypgrunder i Sverige

Isolergrund - Typgodkänd krypgrund

Marknadsledande på typgodkända krypgrunder. Över 8000 installationer sedan 2008 till bla Smålandsvillan, Eksjöhus, och Hjältevadshus samt ledande modulhusleverantörer. Omfattande formsystem för kundanpassningar, certifierade grundföretag i hela Sverige och teknisk support för varje projekt. 
 

Benders

Bender Modulgrund är ett grundsystem som monteras enkelt till en färdig krypgrund/varmgrund. Grundsystemet är framtaget för hus tillverkat som moduler eller volymer.

Upphandla en säker krypgrund. Välj bort riskkonstruktioner och hälsorisker.

BBR 6:2 Luft & 6:5 Fukt kräver kvalificerad kompetens att bedöma. Krypgrunden ska ha en typgodkänning eller en fuktsäkerhetsprojektering utförd av en fuktsakkunnig vid varje nybyggnation, oavsett permanent eller tillfälligt bygglov.  

"Krypgrunden ska vara typgodkänd, eller klara en fuktsäkerhetsprojektering utförd av en fuktsakkunnig, oavsett entreprenadform eller typ av bygglov"

Projekteringsföretag

Projektera en grundlösning som klarar BBR-krav och en fuktsäkerhetsprojektering.

Byggherre / beställare

Kräv dokumentation från leverantören, typgodkänning eller fuktsäkerhetsprojektering.

Husleverantör

BBR är ett krav i alla upphandlingsunderlag.  Leverera typgodkänd grund eller en utförd fuktsäkerhetsprojektering av fuktsakkunnig.

Byggnadsinspektör

Förvissa byggherre och husleverantör vilka krav som gäller i ett tidigt skede.

Kontrollansvaring

Gör en anmärkning i kontrollplanen om en giltig fuktsäkerhetsprojektering saknas.

Byggnadsnämnd

Dokumentation visar att fuktsäkerhetsprojektering av krypgrunden finns, utförd av fuktsakkunnig, för för att godta start- och slutbesked.

Grundbild - Liggande barn.jpg

Tillverkare av krypgrunder driver idag utvecklingen för ett friskt boende   

Idag gör vi skillnad på otäta krypgrunder som gör att förorenad luft luft stiger upp i huset samt 

isolerade, undertrycksatta & torra krypgrunder där luftflödet rör sig från boendemiljön och ner och stoppar förorenad markluft från att nå upp i huset.


Det här ska du veta

Fuktsäkerhetsprojektering---uppslag-2.jp

Fuktsäkerhetsprojektering visar skillnad på godkänd grund och riskkonstruktion 

Det krävs kvalificerad kunskap för att bedöma BBR 6:5 Fukt och 6:2 Luft. Fuktsäkerhetsprojektering av grunden, utfört av en fuktsakkunnig, är både ett krav i och en garantiåtgärd vid varje nybyggnation, oavsett permanent eller tillfälligt bygglov.

Välj rätt krypgrund

A4-Intebaramarken.jpg

Få vill godta en felbyggd grund med kunskap om hälsorisker

I marken och i felakrigt byggda husgrunder finns luft med radon, mikroorganismer och lukt. Att förvissa sig om att den inte bidrar till ohälsa är en juridisk term men även ett självklart krav från brukaren. 

Oberoende fakta och forskning

Home: Contact
bottom of page