top of page

Fuktgranskning (RISE): Delvis öppen plintgrund med plastfolie på mark

Riskkonstruktion: Vår bedömning är att rubricerad konstruktionslösning inte uppfyller BBR 28

Rättsligt vägledande RISE rapport – Lars Olsson / RISE 2019Motivet är dels att träbjälklag, bärlina, kommer med största sannolikt att överskrida högsta tillåtna fukttill-stånd, dels att luft med föroreningar i form av mögellukt och eventuellt radon från marken kan tränga in i plintgrunden och vidare upp till innemiljön via diffusa otätheter i träbjälklaget och påverka innemiljön negativt. Dessutom kan emissioner av förmultningsprocesser från bland annat löv, skräp och djurspillning skapa elak lukt på ovansidan av plastfolien eftersom den återkommande kommer att bli utsatt för hög fuktighet och kondens. Vatten från slagregn och snö kan driva in och ansamlas i plintgrunden. Det finns också en risk för att bärande konstrukt-ionsdelar riskerar att angripas av röta. Eftersom plintgrunden inte är undertrycksatt gentemot inomhus kan föroreningar komma upp från plintgrunden vilket också innebär att SKLs krav inte uppfylls.


Ladda hem och läs mer i bif dokument

9P06890H-Fuktgranskning-av-låg-krypgrund
.
Ladda ner • 300KB

Comments


bottom of page