top of page

Fuktgranskning (RISE): Isolerad krypgrund med grundbalk av putsad cellplastRiskkonstruktion: Vår bedömning är att rubricerad konstruktionslösning inte uppfyller BBR 28

Rättsligt vägledande RISE rapport – Lars Olsson / RISE 2019Vår bedömning är att rubricerad konstruktionslösning inte uppfyller BBR 28. Motivet är dels att bjälklaget sannolikt riskerar överskrida högsta tillåtna fukttillstånd, dels att luft med förore-ningar i form av mögellukt och radon från marken kan tränga in i utrymmet och vidare upp till innemiljö via diffusa otätheter i träbjälklaget och påverka innemiljön negativt. Dessutom kan mikrobiologisk påväxt ske i smuts och damm på ovansidan av plastfolien eftersom den åter-kommande kommer att bli utsatt för hög fuktighet och kondens. Eftersom kryputrymmet inte är undertrycksatt gentemot inomhus kan föroreningar komma upp från kryprummet vilket också innebär att SKLs krav inte uppfylls.


Läs mer och ladda ner komplett rättsligt vägledande RISE-Rapport →


9P06890A-Fuktgranskning-av-isolerad-kryp
.
Ladda ner • 289KB

Comments


bottom of page